Milé čarodějnice. Nic není jak bývalo a tak i my si musíme dávat větší ozor v dnešní uspěchané době. Pokud se tedy chcete prolétnout na svém košťátku a máte příznivé počasí, zjistěte si prosím i LETOVÝ PROVOZ nad Evropou, aby nedošlo ke zbytečné kolizi.
sílapř.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (192 | 77%)
Od narození máme všichni svého anděla strážného, který je nám dán ku pomoci a který nás doprovází po celý náš život - opatruje nás, ochraňuje, zahaluje svou láskou, hladí nás… Jeho lásku a pomoc pocítíme tehdy, když se ji otevřeme. Kdybychom jenom věděli, kolik pomoci všude kolem nás v duchovním světě je, necítili bychom se tak osamocení. Na tuto zázračnou pomoc si často vzpomeneme jen v období krize.
Vše, co člověk nedokáže zachytit svými smysly, nahrazuje fantazie a představivost, která přisoudila andělům lidskou podobu možná proto, že se jedná o „živé bytosti"s inteligencí podobnou člověku. Lidé považují anděly za bytosti vzdušné, jejichž křídla symbolizují schopnost absolutním způsobem vládnout času a prostoru. 

001.gif
Andělé jsou jako studnice lásky, které když požádáme, s radostí přijdou a přivinou nás do své milující, léčivé a všeobjímající náruče. Mohou nám pomoci vyřešit problémy se zdravím, milostným životem, zaměstnáním, finanční situací, pomohou nám od vnitřních bolestí, neklidu a tísně ... Rádi přijdou, aby nám poskytli útěchu, vedli nás a někdy nám i hmotně pomohli. Andělé nás skutečně hluboce milují a nedělají rozdíly mezi tím, zda je někdo lepší nebo horší. Svou pomocnou ruku podávají každému z nás bez ohledu na rasu, barvu pleti či vyznání. Vždy věděli, že nestojíme víš ani níž, že nejsme ani lepší ani horší, ani větší ani menší než ostatní duchovní bytosti. Nosíme v sobě stejnou božskou jiskru, kterou v sobě nosí všechna stvoření. Proto stojíme vedle andělů a andělé vedle nás. Andělé stojí při nás, abychom mohli rozvíjet to božské v nás, chtějí uzdravit náš život… Přejí si však, abychom se naučili říkat si o pomoc. 
Obecně lze říci, že andělé jsou vyšší duchovní bytosti, které Bůh ustanovil jako vůdce, ochránce a pomocníky a užívá je jako své posly, zvěstovatele. Andělé mají lehčí a rychlejší (vyšší) vibrace, jsou tedy většinou pro lidské bytosti neviditelné. Nemají sexuální potřeby, jsou to oboupohlavní bytosti - jejich ženské a mužské aspekty jsou v naprosté rovnováze Nemají ani žádnou reálnou podobu, jsou to duchovní bytosti tvořené z čisté energie, sídlící v duchovním světě a nelze je situovat do možného či představitelného místa. Andělé jsou všude tam, kde je Bůh…
Andělé, stejně jako my lidé, se liší ve svém duchovním růstu podle dosažené úrovně osvícení. Jsou však mnohem víš, než jsme my. Tak jako je na světě velké množství lidských ras, je i množství andělských druhů, přičemž každý se učí a roste na své vlastní duchovní cestě. Někteří andělé se zasvětili lásce, jiní léčení, další ochraně této planety a pod.

Celostní medicína

Numerologie
Proutkaření
Právě na stránkách:


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one