Milé čarodějnice. Nic není jak bývalo a tak i my si musíme dávat větší ozor v dnešní uspěchané době. Pokud se tedy chcete prolétnout na svém košťátku a máte příznivé počasí, zjistěte si prosím i LETOVÝ PROVOZ nad Evropou, aby nedošlo ke zbytečné kolizi.
sílapř.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (199 | 77%)

Andělská magie vibruje ve vysokých frekvencích. Abyste se na ni snáze vyladili a úspěšně vyvolali anděla, měli byste se připravit očistnými rituály jako je půst koupel, modlitba. Půst by se neměl přehánět, stačí jednodenní. Měli byste se vyhýbat návykovým a stimulačním látkám a nejíst např. cibuli, česnek.

Je důležité pít bylinné čaje a nálevy např. fenyklový, heřmánkový, mátový,... tyto bylinky můžete přidat také do své očistné koupele. Provoněná koupel spolu se světlem svíce je ideální přípravou na andělskou magii.


Pěticípá hvězda neboli PENTAGRAM je odvěkým symbolem ochrany a štěstí.
Představuje PĚT SMYSLU, ČLOVĚKA jako Mikrokosmos a obraz Boží.
Používá se při rituálech k vytvoření ochranného kruhu síly. Před vyvoláním zkoncentrujte a udržujte tvůrčí duchovní energii. 

Vyvoláním ČTYŘ VELKÝCH ARCHANDĚLU pomocí čtyř svatých hebrejských jmen boha navozuje spojení se silami přírody, živlů, čístí auru a naplńuje ji božským světlem.
Tento rituál se tradičně začíná vykonáním SVĚTELNÉHO KŘÍŽE.

SVĚTELNÝ KŘÍŽ

Světelný kříž je velmi účinným Kabalistickým cvičením pro posílení AURY a koncentraci ENERGIE! Tradičně se vykonává před vlastní magickou prací, hlavně při vymezování MAGICKÉHO KRUHU.

1. Postavte se tváří k Východu a představte si nad sebou jasné bílé světlo. Zvedněte
PRAVOU RUKU nad HLAVU a za následujících slov si stáhněte světlo dolů ke svému ČELU. " Tvé, ó Pane...."


2. Procítíte, jak vám světlo naplňuje HLAVU a za následujících slov je VEĎTE PŘÍMKOU, níž TĚLEM, až k NOHÁM .. "Je království...." 

3. Procítíte , jak vám světlo NAPLŇUJE celé tělo a Vytáhněte ho RUKOU vzhůru k pravému RAMENI a řekněte: "Síla"

4. TÁHNĚTE proud světla napříč k LEVÉMU RAMENI a řekněte: A Sláva... 

5. Nyní sepněte RUCE u srdce a prociťte jak VÁMI PROZAŘUJE velký Světelný kříž a řekněte:"Navždy. Amen. " 

VYMEZENÍ MAGICKÉHO KRUHUPo vykonání SVĚTELNÉHO KŘÍŽE se postavte tváří k VÝCHODU a proveďte hlavní část rituálu pentagramu, která spočívá ve vytvoření Magického kruhu.

1. Jednu ruku vztyčte směrem k bodu lehce nad hlavou. Nakreslete jím PENTAGRAM jednou nepřerušovanou čarou, přičemž začnete dole v levém rohu a představujte si ji jako čáru OHNĚ!

Ukažte do STŘEDU ZÁŘÍCÍHO PENTAGRAMU a hlasitým sebevědomým hlasem proneste: "Ve jménu Všemocného JE-HO-VA a archanděla RAFAELA, prince vzduchu, kreslím tento kruh na východě".

2. Se stále zvednutou paží se obraťte k JIHU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nyní stejným způsobem nakreslete další pentagram. A opět ukažte do středu a proneste: "Ve jménu Všemocného A-DON-AIE a archanděla MICHAELA, prince ohně kreslím kruh na jihu!"

3. Se zvednutou paží se obraťte k ZÁPADU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nakreslete Pentagram , opět ukažte do středu pentagramu a proneste:
"Ve jménu Všemocného E-I -JAJ a archanděla Gabriela, prince vody, kreslím tento kruh na západě"

4.. Se stále zvednutou paží se nyní obraťte k SEVERU a nakreslete čtvrtinu Ohnivého kruhu. Nakreslete Pentagram, a řekněte: "Ve jménu Všemocného A-GU-LA a archanděla URIELA, prince země, kreslím tento kruh na severu."Když jste nakreslili magický kruh, můžete vyvolávat ARCHANDĚLY, aby vám vytvořili mocný posvátný prostor.

1. Zvedněte pravou paži, obraťte se opět k Východu, vykonejte OHNIVÝ kruh,který bude nyní mít na každé světové straně planoucí hvězdu. Otevřete náruč dokořán a proneste: 

"Přede mnou RAFAEL" (představte si jasné žluté světlo s fialovou aurou).

"Za mnou GABRIEL" (představte si jasně modré světlo se oranžovou aurou)

"Po mé pravici MICHAEL" ( představte si jasně rudé světlo se zelenou aurou). 

"Po mé levici URIEL" ( představte si jasně zelené světlo s rezavou aurou)
" Nade mnou OTEC " (představte si palanoucí hexagram - šesticípou hvězdu složenou ze dvou vzájemně spletených trojuhelníků)

" Pode mnou MATKA" ( opět si představte planoucí hexagram) . 

"Ve mně věčný plamen"

2. Nyní jste vytvořili Posvátný prostor, díky němuž můžete bezpečně vyvolat anděla podle vlastního výběru.


VYVOLÁNÍ LAHABIELA - anděla ochrany


V posvátném kruhu můžete vyvolávat jakéhokoliv ANDĚLA. Na vyzívání neexistuje jednoznačný návod. Nejdůležitější je, aby zvolená slova rezonovala s vaším úmyslem a byla upřímná. Níž uvádím vyvolání anděla Lahabiela, který se tradičně přivolává k vypuzení zlých duchů. Rituál by se měl vykonávat v neděli za úsvitu.

"Ve jménu Jediného Všemocného Stvořitele Veškerenstva, Tě vyvolávám, velký anděli LAHABIELI, jako anděla ochrany, abys střežil a odvracel ode mne všechno zlo a já mohl /a kráčet cestou lásky bez ohrožení a škod. Z celého srdce ti za to děkuji, ve jménu VŠEMOCNÉHO."

Je vyzívání hotovo, Rituál zakončíte, SVĚTELNÝM KŘÍŽEM.


PROSBA K ANDĚLU O POMOC


Prosba je psaná žádost o pomoc. Adresovaná k andělu, má větší moc. Pokud chcete např. někomu pomoci při nemoci, můžete napsat anděli SABRAELOVI, andělu léčení.

Ve jménu.... (boha / bohyně / alláha/ ježíše krista / stvořitele,.....),nebo v jiném božím jménu, píšu tuto prosbu k Tobě velký Anděli (uveďte jméno), abys (definujte problém, přání), Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení prosby. A to ve jménu (boží jméno dle vlastnímu výběru) .

K prosbě připojte datum, místo a podpis. 

Psát byste měli na čistý papír. Pak prosbu vložíte do obálky spolu s nějakým významným předmětem o němž máte pocit, že by mohl vaši prosbu podpořit .


ARIEL - Anděl léčení

ARMISAEL - Anděl porodu

JEHUDIA - Anděl bolestných ztrát

MIHR -Anděl přátelství

SABRAEL - Anděl léčení

RAHMIEL - Anděl soucitu

SERAFIEL - Anděl míru

TAHARIEL - Anděl čistoty

VASIARIA - Anděl milosrdenctví

ZARUCH - Anděl síly

LAHABIEL - Anděl ochrany 
 Duchové

Čarodějové, čarodějnice a mágové stejně jako vyznavači světových náboženství a velká většina lidstva, v existenci neviditelných duchů, kteří mají kontakt s hmotným světem, v němž žijeme. Duchové jsou netělesné podstaty, kteří existují na viditelných úrovních. I když nemají viditelnou podobu, mnoho z nich se může za jistých okolností zviditelnit. Někdy to dělají , aby nám dali o své přítomnosti vědět. Většina duchů existuje mimo časoprostor a jsou v lidském pojetí nesmrtelní.


Andělé

Podle semitské a védské tradice byli andělé prvními stvořenými bytostmi. Jejich úkolem duchů světla je odrážet slávu Stvořitele a udržovat všechno stvořené. Představují ideály a inteligence ve všech formách.

Démoni

V semitské tradici jsou démoni padlí andělé, kteří odmítli vzdát se svobodné vůle a vzbouřili se proti Stvořiteli, za což byli potrestáni odnětím velké části svého světla a vyloučeni z účasti na procesech stvořením.

Duchové II.

Jsou to duše mrtvých, které existuje na astrální úrovni v neviditelné čtvrté dimenzi naší hmotné úrovně. Žijí v předpeklí (limbu) a musí ještě podstoupit na další úroveň cyklu života, smrti a znovuzrození. Nejběžnější příčinou, proč setrvávají duchové v předpeklí je ten, že se ještě nevyrovnali se svou smrtí.

Živelní duchové

Duchové živlů jsou duchy čtyř filozofických prvků - Země, Vzduchu, Vody, Ohně. Jsou složeni z podstaty živlu, kterému slouží. Ohniví duchové se nazývají Salamandři, vzdušní duchové jsou Sylfové, vodní jsou Undiny nebo Nymfy a zemští duchové se nazývají Gnómové.

Poltregeisti

Překlad je označuje jako "lomozivý duchové", co přesně vystihuje to, co dělají - lomozí věcmi. Můžou způsobit velké škody v domě tím, že háží věcmi a mlátí jimi, lidi vážně zraní pouze málokdy. Jejich skutečná povaha zůstává tajemstvím, někdo je považuje za duchy a někdo za zlé lomozivé skřítky.

Dévové

Jsou vládnoucími duchy přírody, andělskými bytostmi, které řídí přírodní jevy, především zvířecí a rostlinné říši.

Duchové přírody

Nižším přírodním duchům vládnou Dévové. tíhnou k individuálním životním formám. mezi nejznámějšími patří Dryády - duchové stromů a Květinové Víly.

Pohádkové bytosti

Postavičky z lidové slovesnosti - škřítkové, šotci, trpaslíci, elfové. Řadí se mezi nižší andělské polodémonické bytosti, nebo mezi Přírodní Duchy. Obývají astrální úroveň, která leží těsně za hranicemi našeho smyslového vnímání.

 

Celostní medicína

Numerologie
Proutkaření
Právě na stránkách:


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one