Milé čarodějnice. Nic není jak bývalo a tak i my si musíme dávat větší ozor v dnešní uspěchané době. Pokud se tedy chcete prolétnout na svém košťátku a máte příznivé počasí, zjistěte si prosím i LETOVÝ PROVOZ nad Evropou, aby nedošlo ke zbytečné kolizi.
sílapř.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (199 | 77%)

Jak se setkat se svým andělem

 Pohodlně si sedněte nebo lehněte. 
Dýchejte trochu hlouběji než obvykle a na výdech se vždy uvolněte, až se nakonec celé vaše tělo zcela zklidní. 
Pozvěte svého strážného anděla, aby k vám přišel blíže. Pociťujte, jak vás objímají jeho jemná křídla, a uvolněte se do stavu bezpečí. 
Zeptejte se svého strážného anděla na jeho jméno. Radujte se z toho, jestli vám jeho jméno vytane na mysli, ale nic si z toho nedělejte, pokud se tak nestane. 
Zahalte se do lásky a bezpečí svého strážného anděla, začněte si uvědomovat existenci ostatních andělů, pohybujících se okolo vás. Každý z nich má pro vás mnoho lásky. 
Vdechujte všechnu tu lásku, která je zde pro vás k dispozici. Připomínejte si, že si zasloužíte být milovaní. 
Když jste připraveni, otevřete pomalu oči. 


Pročištění a léčení vašeho srdce

Pohodlně si sedněte nebo lehněte 
Zhluboka se nadechněte a výdechem se přesuňte do svého středu. 
Soustřeďte se na vnější obal svého srdce. Je jemný a zdravý, nebo je drsný, pohmožděný,

rozpraskaný, zlomený nebo jakkoli poškozený? 
Soustřeďte se na vnitřek svého srdce. Je plný lásky, nebo je plný ublížení, zloby a závisti? Jsou zde uvězněny staré nevyřešené události, které čekají na to, až budou uzdraveny? 
Pozvěte anděly, aby přišli vyléčit vaše srdce, a pociťujte, kolik vám jich přišlo pomoci. 
Dovolte jim, aby vaše srdce utišili, spravili nebo jakkoli vyléčili. 
Nechejte je vyjmout vaše srdce a vynést je vzhůru k nádhernému vodopádu. Až budou držet vaše srdce v této vodě, pociťujte a sledujte, jak se odplavují pryč stará ublížení.. 
Tito andělé nyní nesou vaše srdce vzhůru k božské Prapodstatě pro požehnání. Uvolněte se a buďte vnímaví a otevření pro cokoli, co se může stát. 
Pošlete díky za vše, co jste dostali. 
Otevřete se, abyste umožnili svému očistnému a požehnanému srdci, aby se vrátilo zpět do vašeho těla. 
Pociťujte, jak se andělé dotýkají vaší aury tak, aby byla celistvá a vy se cítili v bezpečí. 
Když jste připraveni, otevřete oči a soustřeďte se na milující myšlenky. 


Jak vnést do svého života vyšší hodnoty

 Ve věku Vodnáře, novém zlatém věku, do kterého jsme právě vstoupili, budeme žít na vyšší úrovni uvědomění. Místo zaměřenosti na materiální svět bude naší radostí a potěšením zvyšovat v našem životě vyšší hodnoty. Může to být Svoboda, mír, láska, nadšení, věčnost, vyrovnanost, krása nebo jiné nádherné hodnoty, díky kterým se cítíme dobře.
 Jedním způsobem, jak uvést tento proces do pohybu, je vyzvat anděly, aby v našich životech zvýšili hodnoty, na které si přejeme se zaměřit. Toto cvičení k vám přitáhne anděly blíž, aby vám s tím pomohli. 
Tiše a klidně seďte. Nadechujte světlo a vydechujte lásku do té doby, až se cítíte být zcela uvolnění a klidní. 
Rozhodněte se pro jednu nebo dvě vyšší hodnoty, které byste rádi ve svém životě zvýšili. 
Pozvěte svého strážného anděla a pociťujte, jak vás objímá a podporuje. 
Na chvíli se zamyslete nad jednou z hodnot, kterou chcete zvýšit. 
Pozvěte anděla této hodnoty. Můžete tohoto anděla ucítit, vnímat jeho barvu, velikost a způsob, jak se obléká. 
Požádejte tohoto anděla, aby do vašeho života vnesl více takové hodnoty. 
Pociťujte, vnímejte a sledujte, jak se váš život touto vyšší hodnotou zaplňuje. 
Očekávejte, že k vám přijde ještě více této hodnoty. 
Otevřete oči. 

Jak zvýšit sebehodnocení a sebevědomí

Náš solární plexus je sídlem naší energie. Právě zde držíme svůj pocit sebehodnotí a sebevědomí. Mnoho lidí zde zadržuje strach. Andělé touží po tom, aby nám nyní mohli pomoci strach uvolnit a pozvednout naše sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.
Uvolněte se a utište se. 
Nadechujte do svého solárního plexu. Vaše nádechy by měly být dlouhé, pomalé, hluboké a stejnoměrné. 
Představte si, že jdete do svého solárního plexu a nalézáte tam sklepení nebo místnost. Jak vypadá? 
Pozvěte svého anděla, aby vynesl ven jakékoliv staré vzpomínky, obavy nebo negativitu. 
Dovolte svému andělovi, aby vytáhl ven jakoukoli temnotu, špínu nebo prach 
Buďte si vědomi toho, jak dělá váš anděl zlatou kouli světla a naplňuje ji sebevědomím, oceněním a silou. 
Když tuto zlatou kouli energie umisťuje do vašeho solárního plexu, vnímejte to. 
Nadechujte do ní a pociťujte, jak se zvyšuje vaše hodnota a cena. 


Archandělé
 Jsou jemně hmotné bytosti a existují v netělesné formě bytí v bezprostřední blízkosti pramene a původu Světla, které nazýváme Bohem. Zde v centru existuje nejvyšší vibrace, jež vůbec je, vysílající ty nejjemnější vibrace lásky, které jim substance propůjčuje a které se zhušťují do hmoty teprve ve velké vzdálenosti. 

Jsou vznešení služebníci Světla a svojí přítomností, svým soucitem a milosrdným jednáním projevujeme Otce-Matku-Boha, jednotu všech věcí. 

Jsou Božím impulsem lásky, která byla seslána až do Vaší pozemské úrovně, aby vám připomněla vaše vnitřní Světlo a aby znovu zažehla ten téměř vyhaslý plamen. Skrze ně působí různé aspekty Světla a čisté lásky. Pracují na Vašem vývoji na stejné úrovni vědomí jako Nanebevzetí mistři. Je to bod dotyku Světla a hmoty. Nebyli však, na rozdíl od Nanebevzetých mistrů, s výjimkou archanděla Metatrona, nikdy inkarnováni. 

Naším duchem cestují v noci do míst, kde začíná mizet hmota. Jsou to místa Ducha, Světelné chrámy, které obýváme. Proto nám nejsou cizí a nosíme jejich obrazy ve svém nitru. Zjevují se nám v podstatě, odpovídající našemu obrazu duše o kvalitě Světla, která nimi proniká. To je jazyk, kterým společně hovoříme.

Bílé světlo

Zkuste si představit světlo, které by mohlo duchovně ochránit vás, popřípadě vaše blízké a vlastně cokoliv co budete chtít... Právě představa neboli vizualizace zde hraje hlavní úlohu. Nezáleží na tom, zda máte při vizualizaci otevřené či zavřené oči, je však důležité nesoustředit se příliš silně. Ideální je uvolněné soustředění, aby mohli skrze nás pracovat i andělé. Je bezpečnější vizualizovat si bílé světlo, protože obsahuje všechny barvy spektra. Bílé světlo je ryzí a ochranné a když po určitou dobu použijeme bílé světlo, stáváme se nenapadnutelní. 


Jak vytvořit ochranné pole kolem své osoby?

Představte si, že vaše tělo je obklopeno zářivým bílým Světlem, které vyzařuje směrem od vás. Formou představy může být i bublina, ve které se nacházíte; z jejího obalu opět vyzařuje směrem ven bílé Světlo. Postačí pouhý okamžik ucelené představy a ochranný štít je hotový. Ještě daleko intenzivnější ochranné pole kolem sebe sama vytvoříte, pokud přiložíte střed dlaně jedné ruky (je jedno zda pravá či levá) na pupík a druhou dlaň přiložte na čelo. Po dobu cca 3-5ti minut intenzivně vytvářejte pomocí vizualizace například zářivou bublinu. Nitro svého ochranného pole můžeme přímo srdcem naplnit láskou, léčivými a pozitivními myšlenkami. 

Ochranné pole lze vytvořit kolem vašeho domu, i vaše auto lze s úspěchem zahalit do bubliny. Skutečně cokoliv si přejete, můžete ochránit zahalením do bílého světla. Ze své zkušenosti mohu doporučit, mimo samozřejmé ochrany sama sebe a druhých, i ochranu vchodu do bytu či domu; ochranu zavazadel - batohů, tašek, kufrů; ochranu zásuvek u psacího stolu; ochranu osobních drobností v době nepřítomnosti... 

Nezůstávejte při vytváření Světla sami, požádejte anděly o posílení světelného zahalování, o posílení vyzařovaného Světla. Budou šťastní, když vám mohou pomoci!

Ochrannou sílou můžeme obklopit své přátele, ale i cizí lidi. Pokud víte o někom, že je v nouzi, v nebezpečí, nebo prožívá bolest či smutek, požádejte pro ně anděly o pomoc. Naše prosby a láskyplné myšlenky na druhé umožňují andělům přijít blíže a pomoci jim. Láska a Světlo, které posíláme lidem, zvířátkům, rostlinám či na určitá místa prostřednictvím svých vizualizací, velmi pomáhá, léčí a může zabránit neštěstí. Láska je energie, jež otevírá srdce druhých. Zkuste obklopit světelnou a ochrannou energií celou planetu Zemi. Ucítíte pak nádherný pocit ve svém nitru, jako by k vám celý svět vysílal své díky. Nemyslete si, že troška energie nemůže nic změnit. Síla myšlenky je obrovská. Vzniká tak energie, která když se sečte s energií, kterou vysílají ostatní, vytvoří obrovskou vlnu Světla, která může učinit mohutné změny. 


Celostní medicína

Numerologie
Proutkaření
Právě na stránkách:


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one