Milé čarodějnice. Nic není jak bývalo a tak i my si musíme dávat větší ozor v dnešní uspěchané době. Pokud se tedy chcete prolétnout na svém košťátku a máte příznivé počasí, zjistěte si prosím i LETOVÝ PROVOZ nad Evropou, aby nedošlo ke zbytečné kolizi.
sílapř.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (199 | 77%)

Přílišná víra v horoskopy škodí

Když se podívám na facebook nebo po internetu všeobecně, najdu spousty různých věštců, kartářek a dalších šarlatánů, kteří oblbují lidi. Jedná se samozřejmě o zábavu, ale je mezi námi spousta jedinců, kteří se opravdu nechají zblbnout, jsou ochotni za všelijaké bláboly zaplatit nemalé peníze a dokonce se do těch blábolů vžívají. Pojďme se na vše podívat mýma očima. Nemusíte se mnou souhlasit, jen prostě čtěte a přemýšlejte.  R. Sedláček
Podle astrologů ovlivňuje naši povahu tzv. radix, což je horoskop okamžiku narození, který neposuzuje pouze postavení Slunce, Měsíce a ostatních planet v jednotlivých znameních, ale bere se do úvahy i jejich vzájemná poloha, pozice v astrologických domech atd.
Ve skutečnosti je astrologie velmi složitá disciplína a také velmi vědecká. Myslím, že není v technických možnostech dnešní civilizace dokonale spočítat a vzít v úvahu všechny vlivy. Vesmír je totiž nepřetržitě v pohybu. Sluneční soustavy na sebe působí navzájem. Oběžné dráhy planet v nich jsou ovlivněny druhými planetami. Erupce na sluncích mění energetické toky. Průlety různých komet a meteoritů také.
Existence člověka je jen zlomeček existence vesmíru a tohle všechno nám jasně říká, že ve chvíli narození působí na každého jedince jiné energie, a že nikdy není shodné postavení těles ve vesmíru. Jestli rozhodují o povahách lidí roky, dny, hodiny i minuty narození, pak logicky musí ovlivňovat povahu i místo na Zemi, kde človíček přichází na svět. (tady se můžete podívat na vlastnosti podle hodiny narození)
Na druhou stranu jsou tady tisíciletí pozorování různých shod a souvislostí, které prostě platí. Ale jistě jste si všimli, že existuje mnohem více typů lidí, než je slunečních znamení. Že je váš synek Kozoroh ještě nutně neznamená, že bude za všech okolností vyžadovat svůj řád (jíst v určitou dobu, ukládat věci na stejné místo apod.), stejně tak každý Lvíček nemusí být rozený vůdce. Povahu dítěte samozřejmě výrazně ovlivňuje výchova a podmínky, ve kterých žije. A každý jedinec působí sám svou vlastní vůlí a pílí na kvalitu svého života.
Proto tvrdím, že charakteristika lidí podle horoskopů je velmi všeobecná. V této rovině funguje slušná pravděpodobnost základních povahových rysů, ovšem nikoli zákonitost.
Ale kdyby horoskopy nefungovaly, nemohly by být tolik populární. Jak je to možné, když si uvědomuji, že postavení planet a vesmíru je v každém okamžiku jedinečné????
Pokusím se postavit tento „fakt“ do dvou rovin. Psychologické a duchovní.

Psychologická rovina
Nemusíte být věřící ve smyslu náboženství, a přesto budete ovlivněni horoskopem, nebo například věštbou z karet atd. Člověk má totiž vlastnost pochybování. Mám kamarádku, která vykládá karty. Jen tak, pro známé. Mezi kamarády vykládáme, že tomu stejně nevěříme, ale v nás (bez ohledu jestli je to pravda nebo lež) pracuje podvědomí. A stejně tak, jako někteří lidé propadnou třeba hráčské vášni, tak i v tomto případě jsou jedinci, kteří toto "proroctví" přijmou zcela a jsou tím v podstatě svázáni/zotročeni úplně. Jiní budou tvrdit, že je to hloupost, ale kvůli pochybnostem si sem tam řeknou: "A co když na tom něco bude?". A tak je náš život více či méně ovlivněn tvrzeními, která jsme o sobě slyšeli. Zřejmě neexistuje jedinec, který by dokázal předpověď úplně vytěsnit z podvědomí. A čím víc takových informací vyhledáváme, tím více se zříkáme vlastníosobnosti i odpovědnosti.
Mnoho lidí je doslova zotročeno a zakleto horoskopy a různými věštbami už jenom tím, že o sobě přijmou tvrzení, které o nich někdo říká (ať už horoskop či kartářka)… A pak se nepřímo tímto řídí a jejich život je směřován do roviny, kdy se zříkají vlastní zodpovědnosti, protože "se stalo, co se stát mělo"...

Příklad: Partnerský horoskop – přečtete si, která znamení se k sobě hodí a nehodí, a i když takový horoskop bude neuvěřitelně stupidní, vy se stanete jeho otroky, protože své potencionální známosti budete mimo jiné posuzovat podle toho, jestli se k Vám protějšek hodí jakožto znamení. Nejprve si řeknete, že na znamení kašlete...třeba spolu chvíli jste...ale pak přijdou problémy (a ty přijdou vždy!)...a Vy si začnete říkat…“Stejně se k sobě nehodíme"...a ukončíte to, protože vám to horoskop neschválil!!! I když stačilo málo k vyřešení konfliktu a k upevnění naděného vztahu.

Podobných příkladů jsou tisíce. Prostě jsme jistou mírou zotročováni předpověďmi a poselstvími, která nám diktují vzorce chování a ovlivňují směr rozhodování v našich životech. 

Duchovní rovina
Zásadní je fakt, že se neptáme PROČ horoskopy a věštby fungují a jaké síly se za nimi skrývají.
Existuje mnoho léčitelů, kteří vědí, že jejich léčení "funguje", ale nevědí proč a co se za tím vším skrývá...vlastně je to ani často nezajímá - hlavně, že to funguje... (velmi často se jedná opět o psychologické aspekty:“Věř, a víra tvá tě uzdraví!“)
Takže i když může horoskop nebo věštba fungovat pouze díky ovlivnění podvědomím, (viz. bod 1), setkáváme se velmi často s tím, že "ono to fakt funguje a nevíme proč". To je ale dobré v léčitelství, nikoli v případě šarlatánů, kartářů a jiných „médií“
Setkal jsem se s takovým jedním, který byl "ve spojení" s duchovnem kolem nás a za slušnou odměnu nám na dálku dokázal nadiktovat, že máme kolem sebe 2456 strážných andělů, že v domě působí 7 černých sil a podobné nesmysly. A setkal jsem se i s lidmi, kteří mu zaplatili opakovaně a podle jeho návodu prováděli různé rituály.
Také jsem mu napsal. Vymyslel jsem si jméno, datum narození, město kde žiji i probémy, se kterými se potýkám. Obratem mi přišla odpověď. Dozvěděl jsem se o zlu kolem sebe, o prokletí domu kde údajně žiji, o několika lidech, kteří mne v minulosti prokleli. A že je pan psychotronik ochoten za cca 2,5 tisíce provédst na dálku spojení se strážnými anděli, kteří mé obydlí pročistí a zařídí, aby mi bylo už jenom dobře.
Říkáte si, že na tohle mu může skočit jen slaboduchý člověk? Nenechte se mýlit. Pročetl jsem několik internetových diskuzí, kde ho klienti vyzdvihují jako skutečného odborníka. (Jedná se o P. Vnučka)
Sám věřím na duchovní svět kolem nás, ve kterém probíhá jakýsi boj mezi dobrem a zlem. Věřím, že spousta z nás má tu schopnost nějak se s tímto světem spojit Věřím na energie, na vlastní vůli a vědomí a samozřejmě z toho duchovního světa očekávám i nějakou pomoc, pokud si o ni řeknu. Ale nespoléhám pouze na Osud. Protože svůj osud jsme my sami.
Zpátky k věštbám a horoskopům. Vždy se v nich shoduje pár základních rysů. Horoskop mi  více sedí, pokud jej dělá člověk, který mne zná. Takové ty obecné horoskopy jsou plné obecných frází a vět, které platí pro všechny. Tady funguje tzv. Burnumův efekt.
(Barnumův efekt je vědecky prokázaný psychologický fenomén, uplatňující se podvědomě u každého, ale v různé míře podle jeho individuální psychiky a aktuální subjektivní situace. Zneužívají ho provozovatelé různých paranormálních řemesel k výdělečné činnosti a ke klamání pacientů nebo jiných klientů
Jako Barnumův, resp. barnumský (podle majitele cirkusu P.T. Barnuma, mistra psychické manipulace), nebo také Forerův efekt označujeme obecně platný psychologický fenomén, kdy člověk má tendenci akceptovat jakékoli obecné a vágní popisy osobnosti jako přímo ušité na jeho osobu. Tento jev popsal jako první Forer, který jej dokumentoval následujícím experimentem: 50 studentům navrhl, že jim vypracuje osobní posudek a požádal je, aby přesnost posudku zhodnotili stupnicí od 1 do 5 (nejpřesnější). Po 14 dnech jim vypracované posudky přinesl a požádal o zhodnocení. Průměrná známka byla 4,3. Studenti tedy posudky považovali za téměř přesné, odpovídající dokonale jejich osobě. Studenti byli přesvědčeni, že Forer má parapsychologické schopnosti. Pak však Forer studentům k jejich překvapení sdělil, že všichni dostali jeden a tentýž posudek, který navíc doslova opsal z astrologického horoskopu. Podobný pokus byl se stejným výsledkem proveden opakovaně. Tento efekt se významně podílí na úspěchu grafologů, astrologů, chiromantů, senzibilů a léčitelů - diagnostiků, kteří vždy formulují své hodnocení nebo proroctví neurčitě, nekonkrétně, ale které obsahuje vedle několika negativních vlastností škálu vlastností pozitivních, z nichž se vždy některá na klienta hodí. Klient tedy vnímá a za správný považuje takový posudek, který takové pozitivní informace obsahuje. Podle psychologů je podkladem Barnumova efektu podvědomá psychická reakce, sebeklam, „selektivní myšlení“, resp. jde o „subjektivní validizaci“. Potřeba takého sebeklamu je větší u osob nejistých, neurotických a nacházejících se v kritických situacích, kdy hledají naději. Podobný smysl má i jiný, v anglické literatuře často používaný a jen opisem přeložitelný termín „wishful thinking“, tedy „přání otcem myšlenky“.)Ještě jeden příklad. Dopustil jsem se mystifikace na sociální síti facebook. Když se tam opět začaly objevovat předpovědi a horoskopy na celý rok 2015 a lidé šíleli nad jejich dokonalostí, vybral jsem si jedny takové vykladače budoucna a použil jednu jejich starší předpověď na rok 2013. Jen jsem v ní přepsal letopočty a vyvěsil na svou zeď. Samozřejmě byla okamžitě úžasná, líbila se a lidé ji začaly sdílet. Jedné známé, které se také moc líbila, jsem prozradil, že je to vymyšlené. Nevěřila mi, protože se tam našla a chtěla si ten budoucí rok užít podlé této vymyšlené předpovědi.
Zamysleme se tedy ještě jednou, a uvědomme si, že žádný horoskop nám nepomůže vyřešit svízelnou situaci. Většinou si z něj vezmeme právě to, co chceme slyšet.
 Je to jednodušší říct: „Za to nemohu já, za to mohou mé konstelace.“
Je jednodušší si říct, že to, co žiji, je můj osud, a i když se budu snažit, nic s ním nenadělám.
Závěrem snad jen úryvek z článku mého kamaráda MUDr. Tomáše Lebenharta, který se zabývá alternativní celostní medicínou: "Člověk má moc tvořit realitu, měnit sebe a svět. Je prokázáno, že lidská mysl přímo ovlivňuje chování atomů, tedy hmotné skutečnosti. Atomy se pohybují chaoticky. Myšlenka jim dá řád. Je naší spirituální povinností toto činit. Pro to jsme zde. Jsme svobodní. Můžeme změnit dokonce i své astrologické konstituce! Není nutné, aby Rak strávil celý život jako Rak. Střelec jako Střelec… Znamení a ascendenty jsou dané ve chvíli zrodu a mají své zákonité opodstatnění. Pak už jsme tu ale za sebe. Já jsem se narodil ve znamení Blíženců s ascendentem v Raku. Nesnadná konstelace… Před cca rokem jsem se rozhodl, že budu lev. JSEM LEV! Je to má volba a má smysl. Potřeboval jsem zabojovat. Trochu se o tom rozepisuji ve knize Bez pláště. Možná, že se brzy rozhodnu pro život ve vibracích Panny. Nebo si znamení prostě vymyslím. Nebo se od jejich energií osvobodím a budu sám za sebe. Znám pár lidí, kteří svým úsilím změnili i svou ajurvédskou dóšu, tedy živlovou konstituci. Patřím mezi ně…."


R. Sedláček
 
Celostní medicína

Numerologie
Proutkaření
Právě na stránkách:


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one