Milé čarodějnice. Nic není jak bývalo a tak i my si musíme dávat větší ozor v dnešní uspěchané době. Pokud se tedy chcete prolétnout na svém košťátku a máte příznivé počasí, zjistěte si prosím i LETOVÝ PROVOZ nad Evropou, aby nedošlo ke zbytečné kolizi.
sílapř.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (199 | 77%)
Znáte zákon o zachování energie? Ten říká, že energii nelze zničit ani vytvořit. Lze ji jen přeměnit z jednoho druhu na druh jiný. Známe energii elektrickou, tepelnou, světelnou, pohybovou a mimo jiné také energii vesmírnou. Zatímco ty první druhy si dokážeme představit, ta poslední v nás vyvolává nejistotu a strach. Ptáme se, jestli se s ní dá skutečně pracovat, léčit nebo nabírat sílu?
Energie je všude kolem nás a mnozí lidé ji dokážou použít k tomu, aby s ní léčili. Slovo „použít“ jsem zvolil záměrně. Žádný člověk ji totiž nemůže dávat ze sebe. Vesmírná energie jen projde tím, který léčí a zaměří se na nemocného, který jí má být obdarován.
Neznám výrazy a nedokážu vysvětlit většinu věcí, které se tohoto fenoménu týkají. Ale myslím, že to není důležité. Stejně tak nejsou důležité postupy, pokud bychom je měli považovat za pravidla. Berte vše jen jako určitý pomocný návod, ale postupujte tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Pamatujte si, že není podstatné, jak se naučíte plavat, ale to, že nakonec plavete.
Energie nemusí být rozptýlená, ale jde ji uzavřít do tvarů vytvořených naší myslí. Dáme si ruce před sebe a představujeme si, že jsou něco jako vodovodní kohoutek, kterým energie teče do obalu vytvořeného naší myslí mezi dlaněmi. Představme si, že se jedná o balónek. Pokud nemáme pocit, že je dostatečně naplněn, pokračujeme v plnění energií. Ruce se nám chvějou a oteplují se. Tyto balónky si můžeme zkusit vytvořit během různých pocitů a sledovat změny. Všechno je o tréninku. Pokud se dokážeme dostat do stavu, kdy tyto energetické koule i vidíme, můžeme pokračovat a zkoušet změnit jejich barvy a tvary. Nakonec si s nimi můžeme dělat co chceme.
Stejnou metodou, jako se dělají energické koule, můžeme vytvořit i ochranné štíty. Pokud chceme pracovat s jinými lidmi, pak je budeme potřebovat k vlastní ochraně. S energií, která nás obklopuje, si vytvoříme jakési energické pole. Škodlivá energie se díky tomu odrazí a vrátí se k tomu, kdo ji vyslal. Pokud potřebujeme vytvořit ochranný štít, nesmíme se uzavřít úplně, aby mohla pozitivní energie proudit oběma směry.
Pomocí těchto energetických koulí také dokážeme rozpohybovat předměty. Zkoušel jsem to již před řadou let a skutečně to jde. Opět, jako u všeho platí, že cvičením získáme dovednost. (Podrobněji popsáno tady:http://www.silaprirody.webgarden.name/menu/energie/pohni-predmetem-vuli ) Ve zkratce vytvoříme energetickou kouli PSI a tu suneme před sebou na předmět, který tím uvedeme do pohybu. Předmětu se nedotýkáme.
Energii lze vysílat i na dálku silou myšlenky. Určitě se vám někdy stalo, že jste intenzivně na někoho mysleli a chtěli mu pomoci, i když u něj momentálně nejste. Princip je stejný a vy jste jej odhalili přirozenou cestou. Citlivější lidé pociťují slabé brnění nebo teplo, vyzařování energie má někdy takovou sílu, že dotyčného začne bolet hlava. V takových případech se ale vždy jedná o energii, která je velice pozitivní a přínosná. Některé nemocnice už dokonce začínají s léčiteli spolupracovat a výsledky jsou více než patrné.
Pokud stále nevěříte, tak se zamyslete nad zásadními věcmi. Nad sebou samým, nad životem i smrtí. Nad existencí věcí, které nevidíte a přesto víte, že jsou. Existují přeci sny, které nejde uchopit, ale které si přesto pamatujete. Podobné je to i s energiemi, které prostě jen přirozeně plynou kolem nás.
Vnímání energií je přímo spojené s čakrami (viz.: http://www.silaprirody.webgarden.name/menu/energie/cakry ). Kdo se chce naučit vnímat energie, naučí se to . Samozřejmě to chce trpělivost, chuť pracovat na sobě, učit se naslouchat, cítit, být otevřený... není to jednorázová záležitost, ale dlouhodobý proces. Začněte u sebe a jistě si vzpomenete na nějaké situace a pocity, které můžete pomocí vesmírné energie vysvětlit. To je dobrý začátek.
Dalším pojmem je „prána“. To je to, co nazýváme energií života … "Žiji tím, že jsem jedno se vším, co existuje. A z toho důvodu se můžu nasytit vším, co existuje.“
Nevěříte? Žijí mezi námi důkazy. Lidé, kteří se živí energií a odmítají potravu jinou. Zřejmě nejznámější propagátorkou pránické výživy je Australanka Jasmuheen,  která se podrobila desetiletému výzkumnému procesu. Výzkum prováděla  jednak sama na sobě a na stovkách lidí z celého světa, ochotných s ní spolupracovat.Účastnila se přímo demonstrace možnosti žít z prány  před kamerami australské televize, která však, když zjistila, že vše probíhá normálně a nejedná se o podvod, který by vyvolal senzační odhalení a popularitu televize,  pokus jednostranně ukončila.
Dr. Dudhir  Shah  provedl výzkum na téma Sluneční strava. Zabýval a živil se sluneční energií. Výsledky jeho výzkumu byly ověřeny laboratoří NASA s pozitivním výsledkem. Další lékař Dr. Karl Graninger zasvětil dvacet let výzkumu inedia (tedy schopnosti žít bez fyzické stravy). Existuje mnoho prací na toto téma a je jen otázkou času, kdy tyto poznatky vezme na vědomí nejširší veřejnost.
Výzkumy, které v této oblasti proběhy, ukázaly,  že fakticky je možné se pránou živit, ale člověk, který na tuto výživu přejde se zatím společensky izoluje, často se mu rozpadá rodina a stává se osamělým. Výborný zdravotní stav, mnohonásobné prodloužení života  i nezanedbatelná ekonomická stránka  izolaci nenahradí. A tak mnoho lidí, kteří již žili pouze z prány stavování kombinují a přechází i na výživu vegetariánskou.
U  nás je asi nejznámější Henri Monfort, který navštívil naši republiku na pozvání Jaroslava Duška (herce) a uspořádal zde přednášku.
Henri Monfort bydlí v Nantes na jihozápadě Francie. Vyrůstal v Bretani, kde lidé konzumují enormní množství masa. Také rodiče ho nutili jíst maso. Možná právě proto byl často nemocen, velké problémy měl kvůli zhoršené funkci jater. Od malička v něm dřímaly šamanské schopnosti. V 18. letech se rozhodl jít cestou poznání sebe sama. Získal vědomosti, které se později staly základem jeho životního stylu nezávislého na jídle. Jako mladý muž se Henri oženil a měl děti, žil normálním životem a pracoval v bance. V důsledku přemíry jídla však trpěl nadváhou, vážil 120 kilogramů.

Když děti dospěly, zaměřil svůj život opět na duchovno. Zabýval se transcendentální meditací. Přešel na vegetariánskou stravu, která je v souladu s konceptem "ahimsa" neboli nenásilí. Po přečtení knih od australské autorky Jasmuheen se rozhodl zbavit závislosti na jídle a výživu přijímat pouze z prány. V současné době spí Henri dvě hodiny denně, ale po probuzení se cítí stejně, jako by spal 7 nebo 8 hodin. Od 23. listopadu 2002 žije, jak říká, bez jídla a ani do budoucna nemá v úmyslu jíst fyzické potraviny.
Pránická výživa spočívá v tom, že se živíme pouze pránou, bez pevné stravy. Tato energie je známa od dávnověku pod různými názvy: PRÁNA v Indii, CHI v Číně, MANAS v Polynésii a Jižní Americe, a Duch svatý v křesťanské tradici. Proto, abychom se živili pomocí této energie, stačí dobře se připravit, upravit stravu co do množství a kvality, nastolit tento způsob výživy pomocí procesu 21 dní a potom ho zavést do běžného života. Taková je pránická cesta
Po přednášce MUDr. Frühaufa o vesmírných energiích následovala hodinová meditace. Pokusil jsem se zachytit obrazy vnitřního vidění při ní.
meditace1.jpg
meditace2.jpg
meditace3.jpg
meditace4.jpg
meditace5.jpg
meditace6.jpg
Pomocí energií můžeme nabíjet i kameny, které jsou pro nás jakýmsi energetickým zářičem. Jak na to? Uvolníme se, zklidníme myšlenky a představíme si, že náš kámen (nejlépe když ho při tom držíme v dlani) je obklopen čistým bílým světlem.
Soustředíme se na to, jak z něj odplouvá všechna negativní energie a napětí a zůstává pouze ta kladná a čistá. Můžeme si také představit, jak se negativní síla v kameni působením světla přeměňuje na pozitivní.
Skončíme tehdy, když cítíme, že je kámen očištěný a naplněný energií.

Zjistit, zda je kámen dobře očištěný a nabitý, můžeme několika způsoby. Praktické a rychlé je použití kyvadla. Zvolit můžeme následující signály - pokud kyvadlo kmitá od kamene směrem k nám, je jeho energie v pořádku a je pro nás vhodný. Pokud kyvadlo bude kmitat horizontálně (jako by nás od kamene odděluje), pokusíme se ho očistit znovu nebo se zamyslíme nad jeho vhodností pro nás.
Ti, kteří mají vytrénovanou intuici nebo cit pro energie kamenů, poznají stav kamene i bez pomůcek. Můžete se zkusit vnitřně naladit na kámen a počkat na signál, který k vám vyšle - může se jednat o symbol, obraz nebo telepatickou zprávu.
Další možností je použít třeba tarotové karty. Ten, kdo s nimi pracuje, pozná dobře i tímto způsobem energii kamene a případnou vhodnost použití.

více o kamenech zde
Celostní medicína

Numerologie
Proutkaření
Právě na stránkách:


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one