Milé čarodějnice. Nic není jak bývalo a tak i my si musíme dávat větší ozor v dnešní uspěchané době. Pokud se tedy chcete prolétnout na svém košťátku a máte příznivé počasí, zjistěte si prosím i LETOVÝ PROVOZ nad Evropou, aby nedošlo ke zbytečné kolizi.
sílapř.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (192 | 77%)

Osobní tarotová karta Každý z nás má s ohledem na datum narození svou vlastní osobní kartu, která vypovídá mnohé o naší osobnosti.
V následujících řádcích se naučíme, jak vypočítat svou osobní kartu.
Symbol osobnosti - naznačuje, jak se projevujete ve vnějším světě a odhaluje Vaše talenty a schopnosti, ale i to, jak se můžete jevit svému okolí.
Symbol duše - Odhaluje vaše nitro a vnitřní energii jež formují projev vaší osobnosti ve vnějším světě. Tento duševní zdroj je rovněž pramenem, ze kterého čerpáte svou inspiraci.
Výpočty - návod
Abyste zjistili, jaký je váš životní symbol osobnosti a duše, musíte sečíst den a měsíc svého narození a k této číslici ještě přičíst rok, kdy jste se narodili. Číslice sčítejte pod sebou a pokud vám vyjde dvojmístné číslo, ještě jednou sečtěte.
Příklad:
Datum narození je 9.září 1956
9 + 9 = 18 + 1956 = 1974
1974 = po sečtení jednotlivých čísel 21 = 3
V tomto případě je vaším symbolem osobnosti 21 - Svět a symbolem duše 3 - Císařovna
Pokud u konečného výsledku dostanete dvojmístné číslo, které je rovná 21 a nižší, je toto číslo životním symbolem vaší osobnosti.
Pokud je vyšší než 21, dále ho sečtěte a dostanete číslo, které je životním symbolem vaší duše.
Pokud se konečný součet rovná jednomístnému číslu, pak toto číslo zastupuje váš životní symbol osobnosti i duše zároveň.
Pokud se konečný součet rovná číslu 19, bude se dalším součtem redukovat na 10 a 1. Tato kombinace je jediná, kdy vystupují tři symboly. V tomto případě je číslo 19 - Slunce - symbolem osobnosti, č.1 - Mág - symbolem duše a č. 10 - Kolo štěstí - symbolem tvořivosti
Pokud je konečný součet roven 22, dalším součtem se redukuje na 4, ale stává se také 0 (protože Velká Arkána končí 21 ). V tomto případě je 0 - Blázen - symbolem osobnosti a č.4 - Císař - symbolem duše.
Pokud se konečný součet rovná číslu dvojmístnému, které je vyšší než 22, pak ho dalším součtem zredukujeme na číslo jednomístné a výsledek, který dostaneme bude zastupovat jak životní číslo osobnosti, tak duše.
Symbol růstu
Mění se každý rok. Vypočítá se sečtením číslic dne a měsíce vašeho narození s číslicemi aktuálního roku. Za rok růstu se nepovažuje kalendářní rok, ale rok, který začíná a končí datem vašeho narození. Tento symbol upozorňuje na možnosti, které budete moci během roku využít ke svému osobnímu růstu, ale i na výzvy a lekce, kterých se vám dostane.
Výpočet - návod
Abyste zjistili svůj růstový symbol pro příslušný rok, sečtěte den a měsíc svého narození. K tomuto výslednému číslu přičtěte rok vašich posledních narozenin ( ne vždy se shoduje s kalendářním rokem). Pak sečtěte pod sebou.
Příklad:

Datum posledních narozenin je 9. září 2008
9+9+ 2006 = 2024 = 8
V tomto případě je vaším symbolem růstu pro letošní rok č. 8 - Síla (Spravedlnost)
Pokud se konečný součet rovná jednomístnému nebo dvojmístnému číslu od 10 do 21, toto číslo představuje váš růstový symbol pro aktuální rok.
Pokud se součet rovná č. 22 nebo vyššímu, zredukujte součet na jednomístné číslo.
Pokud se váš konečný výsledek rovná 28, zredukujte ho součtem na 10, v dalším sčítání nepokračujte.
Těmito výpočty se můžete dovědět mnoho nového, co vám pomůže objasnit některé stránky vaší osobnosti i nastíní možnosti, jak je využít ke svému osobnímu růstu.

Celostní medicína

Numerologie
Proutkaření
Právě na stránkách:


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one